PRP leder

Artros i knä / Gonartros

Gonartros, även kallad knäartros, är progressiv förslitning av brosket i knäleden. Artrosrelaterad nedbrytning av broskmaterialet minskar stabiliteten i knät och kan orsaka svår smärta och begränsad rörelse. Just knäartros kan göra livet synnerligen besvärligt.

Termen gonartros består av två ord. Gony, det grekiska ordet för knä, och artros, tidigare nämnda sjukdom som gör att broskmaterialet i lederna försämras på grund av slitage. Följaktligen är artros i knä en sjukdom i knäleden, orsakad av broskslitage mellan låret och underbenet. Brosket stabiliserar knät, och skyddar det mot skador på grund av friktion mot benet. Minskning av brosk i det här partiet kan orsaka begränsad rörelse och svår smärta.

 

Artros i knä är en av de tio vanligaste sjukdomarna i världen. Enligt nya studier visar 15-16 % av 50 till 54-åringar tecken på artros i knäna. För 70 till 74-åringar ökar denna andel till 36-40 %.

 

Orsaker till artros i knä

I de flesta fall är gonartros åldersrelaterat slitage av brosket i knäleden. Den främsta anledningen till detta slitage är att kroppens förmåga att reparera mindre skador minskar med tiden.
Artros kan också uppstå i yngre ålder på grund av genetiska anlag eller överbelastning av knäna.

Överbelastande orsaker till gonartros kan vara:

  • Fetma
  • Felriktade ben (t.ex. koben, hjulben)
  • Knäskador (t.ex. en meniskruptur)
  • Permanent påfrestning i ens dagliga rutin (t.ex. hantverkare)
  • Explosiva sporter (t.ex. fotboll)

 

Hur känns artros i knä?

Gonartros yttrar sig vanligtvis som smärta och begränsad rörelse i knäleden, men symptom behöver inte nödvändigtvis vara märkbara. I de tidiga stadierna av sjukdomen känner de drabbade vanligtvis bara en lätt smärta när de rör på knäet. Smärtan försvinner ofta efter några steg.

Artros i knäet kan yttra sig på väldigt olika sätt. Symptomen indikeras initialt som mild och övergående smärta under påfrestning, vid t.ex träning. Det kan utvecklas till ihållande och svår smärta, rörelsebegränsningar och förlust av stabilitet.

Med hjälp av PRP-behandling kan vi både minska smärtorna samt påskynda läkningen av slitaget. Metoden har framgångsrikt använts på elitidrottare, men är i dag tillgänglig för alla patienter.

 

Det känns så tryggt med kostnadsfria konsultationer.

 

Alltid kostnadsfria konsultationer

Vi vet att din tid är dyrbar, därför erbjuder vi på Curatiio i Göteborg kostnadsfria konsultationer på alla våra behandlingar och ingrepp. Vi ser konsultationen som en  möjlighet att titta närmare på just dina individuella förutsättningar och inte minst förväntningar. Efter en konsultation hos oss kan vi oftast ge dig en väldigt bra bild av hur slutresultatet kommer att bli, vilket hjälper våra kunder att känna sig trygga i sitt beslut. 

Det finns inga förpliktelser eller måsten kopplade till en konsultation. Skulle du vilja avvakta eller avstå ser vi ändå att vi fått ett unikt personligt möte där vi fått pröva vår kompetens, och lägga till nya lärdomar till vår kunskapsbank.

Har du smärta i dina knän som du tror kan vara artros? Börja med en konsultation så ser vi hur och om vi kan hjälpa dig med PRP-behandling.

 

Vanliga frågor och svar ACP/PRP

Hur går en behandling till?

PRP-behandling är en smärtfri och enkel behandling. Behandlingen börjar med att läkaren eller sjuksköterskan tar cirka 15 ml blod från en ven i din arm, som vid ett vanligt blodprov. Därefter separeras plasman och blodplättarna (som innehåller tillväxtfaktorer) genom centrifugering. Slutligen injiceras plasman och blodplättarna med tillväxtfaktorerna i de områden man vill behandla, till exempel i knät vid knäartros eller armbågen vid padelarmbåge.

 

Vad kostar en behandling?

De två första injektionerna kostar 3 900 kr styck, och en tredje (om det behövs) kostar 3500 kr. Det vanligaste och mest effektiva är att genomföra 2-3 injektioner med cirka 2 – 4 veckors mellanrum.

 

Hur lång tid tar behandlingen?

Från det att vi extraherat blodet till att vi injicerar plasman tar det vanligtvis mellan 20 – 30 minuter.

 

Hur många behandlingar är nödvändigt?

För de flesta räcker det med 3 behandlingar per år. Mellan varje behandling skall det gå minst 1 – 3 veckor. Vissa kan behöva en så kallad ”booster-dos” där man gör en 4:e injektion efter 6 – 8 månader. Det finns ingen gräns för antalet behandlingar som kan genomföras då behandlingen är helt naturlig. Den ansvariga läkaren kommer att utforma ett behandlingsprogram baserat på patientens symptom och grad av artros.

 

Hur snabbt och vilka resultat bör man förvänta sig efter injektionerna?

Resultaten är individuella och beror på graden av artros och vilka symptom man upplever. De flesta upplever en lindring av symptom redan efter första behandlingen.

 

Kan alla grader av artros behandlas?

Ja, PRP-behandlingen kan användas vid alla grader av artros. Dock kan resultaten skilja sig åt. Har man lätt till moderat artros är förutsättningarna bättre. Viktigt att tänka på är att man inte behandlar graden av artros, utan symptomen. Vissa som har grav artros kan ha färre symptom än de med moderat artros, det är alltså väldigt individuellt. Av den anledningen individanpassar vi alla våra behandlingar efter omfattande konsultation.

 

Hur länge varar behandlingen?

Behandlingsresultaten varierar, men de flesta studier visar att resultaten varar i cirka 12 månader, längre uppföljning har ännu inte gjorts då behandlingsformen är relativt ny. Genom att kontinuerligt upprepa behandlingen kan resultatet upprätthållas.

 

Vilka områden kan behandlas?

De vanligaste områden med starkast evidens är artros och tendinopatier (t.ex. tennis- eller padelarmbåge, hälseneinflammation eller hälsporre).

 

Vilka biverkningar kan förväntas?

Att behandla artros med PRP är en naturlig behandling som har få eller inga biverkningar.

  • Vid artros: Det finns väldigt få rapporterade fall om biverkningar med plasmainjektioner i leden.
  • Vid senskador: En viss ömhet/smärta kan kännas i 1 – 2 dagar i det drabbade området
  • Mindre blåmärken kan förekomma efter nålen.

 

Finns det något tillfälle då jag skall undvika denna typ av behandling?

Om du har, eller har haft någon form av cancersjukdom.

 

Vad bör man tänka på innan ett besök?

Det är viktigt att dricka vatten inför din ACP/PRP-behandling. Drick gärna rikligt med vatten ett par timmar innan besöket då uttorkning kan påverka din plasmanivå negativt.

Du bör undvika alkohol dagen före (och givetvis samma dag som) behandlingstillfället, då alkohol påverkar kroppens vätskebalans och kan leda till vätskebrist.

 

Äter du t.ex. Ipren, Ibuprofen, Aspirin eller liknande läkemedel bör du undvika dessa under hela behandlingstiden då de kan påverka tillväxtfaktorernas effekt negativt.

 

Vart kan jag vända mig om jag har fler frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring våra behandlingar. Vi erbjuder kostnadsfria konsultationer och alltid kostnadsfri rådgivning. Använd kontaktformuläret nedan eller ring oss på 031 – 88 11 66.